Itämeren alueen fosforikuormitus on 36 310 tonnia, typpikuormitus 736 720 tonnia.
Kalanviljelylaitosten yhteenlasketut fosfori- ja typpipäästöt ovat yhteensä 130 tonnia fosforia ja 1 500- tonnia typpeä vuodessa.
 
Jos tämä ravinnekuormitus jatkuu entisellään, Itämerestä katoaa elämä kokonaan. Vielä ei ole myöhäistä -me voimme auttaa (BAT).
 
 
Saving sealife